Anders wonen

Begeleid wonen

Woon je alleen of wil je graag alleen gaan wonen? Maar heb je behoefte aan een beperkte begeleiding of ondersteuning, omdat je je niet volledig op eigen kracht in het sociale leven kunt inschakelen? Dan kan je beroep doen op een dienst voor begeleid (zelfstandig) wonen.

Deze diensten kunnen zich richten tot verschillende doelgroepen:

  • jongeren
  • volwassenen
  • personen met een fysieke beperking of specifieke diagnose

Het uitgangspunt om een dienst begeleid wonen in te schakelen is of deze rechtstreeks (RT - aanmelding door uzelf > download de folder "rechtstreekse toegankelijke hulp") OF niet rechtstreeks (NRT - aanmelding enkel via het VAPH) toegankelijk is.

Moet u zich voor de NRT hulp nog aanmelden bij het VAPH dan kunnen bepaalde teams uhelpen. U kunt hier hun contactgegevens vinden voor Limburg (filter nog op Limburg!).

Is er een vermoeden van een beperking en u heeft hulp nodig om uw uw ondersteuningsnood in kaart te brengen dan helpt dienst ondersteuningsplan u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen. Met een PVB kan u eveneens gebruik maken van de NRT hulp.

Een overzicht van erkende zorgaanbieders voor rechtstreeks toegankelijke hulp vindt u via deze link. (filter nog op Limburg!)

Een overzicht van erkende zorgaanbieders voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp vindt u via deze link. (filter nog op Limburg!)

Nuttige links

Relevante documenten

Rechtstreekse toegankelijke hulp
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer