Anders wonen

Begeleid wonen

Woon je alleen of wil je graag alleen gaan wonen? Maar heb je behoefte aan een beperkte begeleiding of ondersteuning, omdat je je niet volledig op eigen kracht in het sociale leven kunt inschakelen? Dan kan je beroep doen op een dienst voor begeleid (zelfstandig) wonen.

Deze diensten kunnen zich richten tot verschillende doelgroepen:

  • jongeren
  • volwassenen
  • personen met een fysieke beperking of specifieke diagnose

Het uitgangspunt om een dienst begeleid wonen in te schakelen is of deze rechtstreeks (RT - aanmelding door uzelf ) of niet rechtstreeks (NRT - aanmelding enkel via het VAPH) toegankelijk is. Download de folder "rechtstreekse toegankelijke hulp" onderaan de pagina voor meer informatie over de toegankelijkheid.

Hieronder vind je een overzicht van de diensten die ‘begeleid wonen’ aanbieden. Zo kan je zelf nagaan wie het meest geschikt is om je verder te helpen.

Relevante documenten

Rechtstreekse toegankelijke hulp
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer