Anders wonen

Co - housing

Samenhuizen in zijn diverse vormen komt duidelijk tegemoet aan een groeiende nood, steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot het idee van een woongemeenschap en willen de handen uit de mouwen steken om hun droom waar te maken.

Het is alleen jammer dat het zo een immense klus is om een project op te starten. Voor een klein groepje dat samen wil huren valt het nog mee: een advertentie in de krant kan al wonderen doen als je nog geen kliekje kent. Maar zodra je aan iets groters begint, en als je denkt aan aankoop en verbouwing of bouwen, dan komt er heel wat meer bij kijken.

Om tegemoet te komen aan de voelbare nood aan informatie besloot de vzw ‘Samenhuizen’ een startgids op te stellen waarin informatie gebundeld zit die je als startende groep best kan gebruiken, en die je anders met stukjes en brokjes overal moet bijeenzoeken.

Let op >>

De juridische implicaties tijdens de bewoning heeft een nog onduidelijk kader aangezien uw gemeentebestuur en andere bevoegde diensten, inzake de inkomsten, de woonvormen op verschillende manieren gaan of kunnen interpreteren. Indien je de intentie hebt om je bij een gemeenschap te voegen of een gemeenschap op te starten adviseren we je om experten zoals een notaris, architect, projectbegeleider te contacteren.

Een verklarende inlichtingenfiche over deze juridische implicaties kan je hier downloaden.

Laatste nieuws >>

Eerste stedelijk cohouseproject in St - Lambrechts - Herk

Je eigen stek en tegelijkertijd toch bepaalde ruimtes of goederen delen? Handig, en gezellig! Ook de stad Hasselt erkent de voordelen en start een eerste stedelijk cohouseproject op in Sint - Lambrechts - Herk. De stad Hasselt stelt de gronden van het voormalig schooltje in de Vorststraat ter beschikking voor het cohousingproject. Nu de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven, kunnen we met trots zeggen dat de randvoorwaarden voor de projectoproep “Cohousing in de Vorststraat” gekend zijn. De projectsite zelf is el enige tijd voorbehouden voor een cohousingproject. De totale oppervlakte van de site bedraagt 78are en bestaat uit een lokaal parkeerterrein, de school met haar speelplaats, bijgebouwen en het weiland ernaast.

Omdat in elk bouwproject de kostprijs van de grond zwaar doorweegt in het budget, heeft het stadsbestuur beslist om de grond in erfpacht beschikbaar te stellen aan de kandidaten en dit voor een periode van 99 jaar. Dat betekent dat de kostprijs gespreid in de tijd betaald wordt aan een erfpachtvergoeding van 1%. Wil je meer over de randvoorwaarden weten, neem dan zeker de projectoproep door. Zo zal je te weten komen dat het oude gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Herk mee geïntegreerd moet worden in het project en dat er op de site volgens het masterplan plaats is voor 19 gezinnen. Al kan er in een eerste fase gestart wordt met 10 wooneenheden.

Nuttige links

Relevante documenten

Eerste stedelijk cohouseproject in St- Lambrechts - Herk
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer