Anders wonen

Dakloos

  Geen dak boven je hoofd? Vroeg of laat kan dat iedereen overkomen. Het OCMW, van de gemeente waar je feitelijk leeft en verblijft, heeft de opdracht om je te helpen.

  Deze hulp omvat dringende medische hulp, financiële hulp, advies, leefloon of het hulp bij het beheer van je schulden. Maar wanneer ben je dakloos?

 • Je hebt geen woning die je huurt of bezit
 • Je woont tijdelijk bij je vrienden
 • Je verliet een instelling en weet niet waarheen
 • Je logeert in een opvangtehuis of gemeenschapshuis
 • Je kraakt leegstaande huizen om er te slapen
 • Je overnacht in het station of leeft en slaapt op straat
 • Je beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen om zelf een oplossing uit te werken
 • Je partner laat je niet meer binnen in je huis

Het is niet eenvoudig om uit deze situatie te komen. Er worden hieronder een aantal mogelijkheden opgesomd die een zicht op een courante woonsituatie concreter maken.

Om ondertussen administratief in orde te blijven, zodat je bepaalde inkomsten en gezondheidszorgen niet verliest, is het mogelijk om een referentieadres aan te vragen. Dit is zowel mogelijk bij een privé persoon die hiermee akkoord gaat als bij het OCMW. De goederen, de leefsfeer en inkomsten van de privé persoon die een referentieadres toestaat zal intact blijven. Er zijn geen nadelige gevolgen. Het is evenwel de bedoeling dat dit referentieadres tijdelijk is tot je een permanente verblijfplaats hebt gevonden waar een domicilie kan gevestigd worden.

Relevante documenten

Gids voor daklozen
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer