Anders wonen

Studentenhuisvesting

Het is belangrijk dat de student beschikt over een kwalitatieve woning. De woonkwaliteit van studentenkamers is onderworpen aan enkel vuistregels die te vinden is in de Vlaamse Wooncode. Een stedenbouwkundige vergunning bewaakt hierbij eveneens de kwaliteit van de kamer. Hou er rekening mee dat niet om het even waar een studentenhuis ingeplant kan worden. De ruimtelijke draagkracht van de omgeving is hierbij een cruciale factor.

Enkele definities uit het reglement:

Studentenhuis: elk gebouw of deel van een gebouw waarin één of meer kamers - die voldoen aan de conformiteit bepaald in de Vlaamse Wooncode - worden te huur gesteld of verhuurd aan één of meer studenten met inbegrip van de gemeenschappelijke ruimtes. De kamers in een gebouw met studentenkamers kunnen niet beschouwd worden als zelfstandige en permanente woongelegenheid en kunnen niet tot woonplaats dienen in de zin van art. 102 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens de verblijven van de conciërge woning.

Student: iedere persoon die voor een opleiding ingeschreven is aan een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt.

Verhuurder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of lasthebber een of meer studentenkamers verhuurt of ter beschikking stelt tegen betaling of om niet.

Info uitbaters

Info studenten: op kamers

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer