Duurzaamheid

Sociale maatregelen

De regering heeft enkele sociale openbare dienstverplichtingen om kwetsbare burgers te ondersteunen op de energiemarkt. Je vindt meer informatie over dit sociaal energiebeleid op de website van het Vlaams Agentschap Energie.

Ombudsdienst energie

De Ombudsdienst voor Energie is bevoegd voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt. Bovendien worden de geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven ook door de Ombudsdienst behandeld.

De Ombudsdienst heeft als opdracht :

  • alle klachten van eindafnemers te beoordelen en te onderzoeken die betrekking hebben op de activiteiten van elektriciteits- en aardgasbedrijven;
  • te bemiddelen om een minnelijke schikking te vergemakkelijken voor geschillen tussen de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de eindafnemers;
  • een aanbeveling te richten aan de elektriciteits- en aardgasbedrijven in geval geen minnelijke schikking kan worden bereikt.

Klachten worden enkel aangenomen wanneer de aanklager voorafgaandelijk reeds bij het electriciteits- of aardgasbedrijf stappen heeft ondernomen. Indien er dan geen bevredigende oplossing kon worden gevonden zal de Ombudsdienst als beroepsinstantie optreden. Je kan de Ombudsdienst bereiken op het nummer 02 211 10 60 of via het e-mailadres klacht@ombudsmanenergie.be.

Nuttige links

Sociale dakisolatie

Binnen enkele jaren zal dakisolatie in alle Vlaamse woningen verplicht zijn. Meer uitleg over de Vlaamse dakisolatienorm »

Een eigenaar die een woning verhuurt, al dan niet aan een SVK, kan best niet langer wachten en laat snel het dak isoleren. Nu er nog een handjevol premies voorhanden zijn kan dit een extra duwtje in de rug geven. Er is bovendien een speciale regeling uitgewerkt, voor huurders met een bepaald profiel, onder de noemer "sociale dakisolatie".

Waarom het project "sociale dakisolatie"?

Heb je moeite met het betalen van de energierekening als ook je maandelijkse huurprijs? Zowel de huurder als verhuurder hebben baat bij een geïsoleerd dak. Huurwoningen bewoond door specifiek omschreven huurders hebben de kans om het dak van hun woning, aan een extra hoge premie van 23 euro per m2, te laten isoleren. Op deze manier verlaagt het de energiekost voor de huurder en tegelijkertijd zorgt dit voor extra garantie op de betaling van de maandelijkse huurprijs. Bovendien wordt de woning waardevoller en dragen de partijen bij aan het milieu.

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?

Het is aangewezen dat in de voorbestemde woningen voorafgaandelijk een gratis huishoudelijke energiescan wordt uitgevoerd. Bij een energiescan zoekt een adviseur in de woning naar mogelijkheden om energie te besparen. Voor meer informatie over de scans kan u terecht op: www.energiescans.be of bel 078 35 30 20 (Infrax).

Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. De projectpromotor stelt zelf een vakbekwame aannemer aan en vraagt achteraf de premie aan bij de netbeheerder. In Limburg is Stebo vzw de projectpromotor. Als huurder of verhuurder hoeft men dus niets te doen.

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij :

  • de huurprijs niet verhoogt omdat het dak geïsoleerd wordt
  • het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving.

Nuttige links

Relevante documenten

Wie heeft recht op sociaal tarief Sociale maatregelen Folder sociale dakisolatie
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer