Eigenaar

Leegstand

Het 'Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009' regelt de activering van verwaarloosde en leegstaande panden.

De intentie is om de kwaliteit van het woonpatrimonium te verbeteren en de panden te laten overeenstemmen met hun functie zoals bijvoorbeeld de woonfunctie. Er zijn een heel aantal woningen te kort op de sociale huur/koopmarkt waardoor de instrumenten van leegstand (voorkooprecht of sociaal beheersrecht) kunnen aangewend worden om meer betaalbare woningen te creëren.

Wat is nu deze leegstand en welke zijn de gevolgen eens mijn woning op zo'n inventaris vermeld staat? Meer hierover kan je nalezen op de Website van Wonen Vlaanderen.

Hoe kan ik leegstand voorkomen?

Schrapping uit het leegstandsregister is pas mogelijk indien de woning gedurende 6 opeenvolgende maanden opnieuw in gebruik werd genomen.

De woning kan via verschillende manieren bewoond worden na een eventuele renovatie die de woonkwaliteit kan garanderen van de bewoners.

  • Het zelf bewonen van het pand
  • Het verkopen van de woning

De overdrager

De overdrager brengt de gemeente op de hoogte van de overdracht

De overdrager, of de notaris, brengt de nieuwe eigenaar op de hoogte van de inventarisatie!

De nieuwe eigenaar

heeft een beperkt recht om een vrijstelling aan te vragen bij de dienst financiën van Stad Hasselt.

  • Het verhuren van de woning

U kunt op de volgende manieren uw woning verhuren:

Zelf (onderhands)

Via immokantoren

Via SVK Midden Limburg (Diepenbeek, Hasselt & Zonhoven)

Contactgegevens SVK
Midden Limburg - 011/39 70 30 (Sent Auwers) - www.svkmiddenlimburg.be

Nuttige links

Relevante documenten

Belastingvermindering renovatiecontract bij leegstand
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer