Eigenaar

(ver)bouwen

Omgevingvergunning of melding

Bij een (ver)bouwplan rijzen ongetwijfeld een aantal vragen zoals:

  • waar moet ik op letten bij een aankoop van een woning
  • heb ik voor bepaalde werken - al dan niet - een vergunning nodig of zou een melding voldoende zijn?
  • is er bij deze werkzaamheden een architect verplicht?

Deze vragen m.b.t. stedenbouwkundige voorschriften worden allemaal beantwoord op de Vlaamse website van Ruimte. Alle meldingen en aanvragen tot vergunning moeten ingediend via het omgevingsloket!

Advies >>

Informeer je zeker op voorhand bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening om de lokale stedenbouwkundige voorschriften op te vragen of de stand van zaken van je stedenbouwkundige aanvraag. Zo zal je de regelgeving mooi kunnen naleven zonder sancties op te lopen.

Heb je graag meer lectuur over alle stedenbouwkundige aspecten kan je ook de codex van ruimtelijke ordening downloaden.

Laatste nieuws >>

Premies isolatie & renovatie

Bij een renovatie vermindert bij het plaatsen van allerhande isolatie je maandelijkse energiefactuur. Bovendien wordt hierbij ook de gevoelswaarde geoptimaliseerd. Allemaal redenen om je woning te isoleren! Er zijn hiervoor nog steeds een handjevol premies die je in de juiste richting duwen.

Voor enkele renovatiewerken zullen, mits je als aanvrager voldoet aan enkele voorwaarden, evenzeer premies voorhanden zijn. Vraag meer premie informatie aan je gemeentelijk woonloket. Je kan er zelfs rekenen op administratieve ondersteuning bij het aanvragen van de premies!

Laatste nieuws >>

Nieuwbouw

Bij bepaalde werkzaamheden zal je rekening moeten houden met de energieprestatieregelgeving. Meer informatie vind je bij het hoofdstuk 'duurzaamheid'. Ben je niet zeker of binnen jouw werkzaamheden de energieverplichtingen noodzakelijk zijn verwijzen we je door naar de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente.

Laat je zeker, tijdig, bijstaan door een energiedeskundige die de energieprestatie van je woning zal beoordelen na het einde van je werken. Er zijn nog enkele nieuwbouwpremies voorhanden en door je goed op voorhand te informeren loop je zeker geen premies mis! >> Zoek je een epb - verslaggever?

Laatste nieuws >>

Toegankelijkheid

Heb je een woning gekocht of ga je net nieuw bouwen? Hou niet enkel rekening met de energieaspecten, maar ook met de toegankelijkheid van je woning! De eisen die men aan zijn woning stelt, variëren door de jaren. Kinderen groeien op, bewoners worden ouder, eigen mogelijkheden wijzigen, ... Een doordacht (ver)bouwontwerp zorgt er immers voor dat latere aanpassingen veel minder kosten omdat de structuur van de woning hierop al voorzien is.

Als 65plusser kan je bovendien rekenen op een Vlaamse aanpassingspremie als je voldoet aan enkele voorwaarden. Vraag meer premie informatie aan je gemeentelijk woonloket. Je kan er zelfs rekenen op administratieve ondersteuning bij het aanvragen van de premies!

Meer informatie over toegankelijkheid vind je bij het hoofdstuk 'duurzaamheid'.

Technisch advies >>

Schakel hiervoor het Toegankelijkheidsbureau (Inter Vlaanderen) in!

Laatste nieuws >>

Veilig wonen

Ga je zelf wonen in de aangekochte woning of ga je de woning verhuren? Bij beide opties kan je best rekening houden met het aspect 'veilig wonen'.

Laat in ieder geval de woning niet langer dan 12 opeenvolgende maanden leegstaan, want je woning kan dan opgenomen worden op de inventaris van leegstand met als mogelijk gevolg: een heffing (voor inwoners van Hasselt & Diepenbeek).

Woonkwaliteit

De Vlaamse Wooncode bepaalt aan welke minimale normen de zelfstandige woning en kamer in Vlaanderen moet voldoen. Als eigenaar van een woning zal je, bij de intrek van een huurder, het verhuurde goed moeten afleveren in goede staat. De staat van de woning zal worden beschreven in een plaatsbeschrijving dat verplicht zal geregistreerd moeten worden, samen met het huurcontract.

Is de woning elementair niet in orde en reageer je niet, tijdig, op de ingebrekestelling die je ontvangt van de huurder zal de woning mogelijks een kwaliteitscontrole ondergaan vanuit Wonen - Vlaanderen. Hieruit kan een besluit van ongeschikt- of onbewoonbaarheid volgen waarbij je als verhuurder verplicht bent om de nodige herstellingen uit te voeren.

Wil je weten of de woning die je zal verhuren voldoet aan de basisnormen kan je bij het gemeentebestuur een conformiteitsattest aanvragen.

Inbraakpreventie

Je woning goed en efficiënt beveiligen hoeft geen handenvol geld te kosten. Met relatief eenvoudige maatregelen verkleint de kans op inbraken aanzienlijk. Meer informatie over inbraakpreventie of vakantietoezicht vindt je bij het hoofdstuk 'duurzaamheid'. De provincie zet zelfs in op een inbraakpreventieplan waarbij het cijfer van woninginbraken zou moeten dalen.

Tips inbraakpreventie >>

Gezond wonen

We geven je voldoende informatie en tips hoe je je woning zo gezond mogelijk inricht en bewoont.

Nuttige links

Relevante documenten

Vergunning, melding of vrijstelling Woonkwaliteit Notaris: ik koop en ik leen Ontwerpgids toegankelijkheid Veilig wonen Energieprestatiecertificaat: verplichting bij verkoop/verhuur Zo hou je ongewenste gasten buiten Folder BlijfOpEigenBenenStaan (boebs)
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer