Huurder

Privaat huren

Huurwetgeving voor contracten ondertekend voor 2019

De wetgeving die geldt voor contracten afgesloten voor 01/01/2019 vindt u via deze link.

Huurwetgeving voor contracten ondertekend na 2019

De wetgeving die geldt voor contracten afgesloten vanaf 01/01/2019 vindt u via deze link.

Huurproblemen?

Huurachterstal

Wil je als huurder je woning verbeteren maar deze werken vallen eerder ten laste van de verhuurder? Vraag eerst officieel toestemming aan de eigenaar en ook of je de kostprijs van via de huurprijs mag verrekenen via de huurprijs. Als de verhuurder akkoord gaat met de vraag kan je dit best op papier zetten om achteraf discussies te vermijden. Bezorg de verhuurder, na de werken, steeds een kopie van de facturen zodat alles zo transparant mogelijk blijft. Voer daarom geen werken uit zonder de eigenaar in kennis te stellen en hou bovendien zeker geen huur in op eigen initiatief omdat dit indruist tegen de huurwet. De vrederechter zal de huurder steeds ongelijk geven als het zo ver komt.

Herstelt de eigenaar de gemelde, elementaire, gebreken niet tijdig? Blijf steeds huur betalen, maar contacteer het gemeentebestuur om een kwaliteitscontrole aan te vragen. Dit kan de verhuurder aanzetten om de elementaire gebreken te herstellen. Hou zeker rekening met het feit dat zo'n kwaliteitscontrole ook gevolgen kan hebben voor de huurder. De huurrelatie tussen huurder en verhuurder verslechtert vaak en een besluit van ongeschikt- of onbewoonbaarheid kan een opzeg van het huurcontract met zich meebrengen. Hierbij moet wel nog steeds de huurwet gevolgd worden, door beide partijen!

Een alternatief kan zijn dat je, als huurder, de vrederechter inschakelt om het min-genot dat je ervaart te laten compenseren. Laat je zeker adviseren door het huurderssyndicaat!

Uithuiszetting

De verhuurder kan nooit eenzijdig de huurder uit de woning zetten vanwege huurachterstal. Enkel door een vonnis van de vrederechter kan een uithuiszetting uitgevoerd worden. Er zijn beschermende maatregelen opgenomen in de huurwetgeving:

Het OCMW wordt preventief op de hoogte gebracht zodat zij de meest adequate hulpverlening kunnen aanbieden. De huurder kan dit aanbod weigeren, maar het is aangewezen in te gaan op de aangeboden kosteloze dienstverlening!

Juridische vragen over huren

Het Huurderssyndicaat komt op voor je recht op wonen! Dit is het recht te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen betaalbare prijs en er ongestoord te kunnen blijven wonen zolang men wenst.

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van priv├ę-huurders als van huurders van een sociale woning.

Bovendien geven commissiesvan juridische bijstand ook het eerste ori├źnterende advies gratis!

Laatste nieuws >>

Nuttige links

Relevante documenten

Huren en verhuren (notaris.be) Wat doet een vrederechter? Huurderssyndicaat Inlichtingenfiche discriminatie Bijkomende nota disrciminatie Folder 'huurcontract registreren'
© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer