Huurder

Premies

Huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs

De tegemoetkoming in de huurprijs zal enkel worden toegekend als:

  • je binnen de 9 maanden verhuist of je bent verhuisd maximum 9 maanden geleden
  • je van een ongeschikte/onaangepaste huurwoning naar een geschikte/aangepaste huurwoning moet verhuizen met een maximale huurprijs van €610 (+10% voor inwoners van Hasselt) + € 76,25 per persoon ten laste. Let op! Beide woningen worden streng gecontroleerd door Wonen - Vlaanderen o.b.v. een technisch verslag met strafpunten
  • je voldoet aan de vooropgestelde inkomens- en eigendomsvoorwaarde, tenzij
    • je als dakloze een recente installatiepremie hebt ontvangen.
    • je verhuist naar een woning van het sociaal verhuurkantoor.
  • je je inschrijft bij een sociale woonorganisatie in je gemeente

Het premiebedrag is 1/3de van de huurprijs maar mag maximaal €130,59 (+€21,82 per persoon ten laste) bedragen. Voor inwoners in Hasselt (centrumstad) komt hier nog 10% bij.

Laatste nieuws >>

Huurpremie voor kandidaat – huurders van een sociale woning

Personen die ononderbroken 4 jaar op een wachtlijst staan van een sociale huisvestingsmaatschappij – niet het sociaal verhuurkantoor – zouden aanspraak kunnen maken op een huurpremie.

Je zult persoonlijk en automatisch aangeschreven worden als je mogelijkerwijs zou voldoen aan de voorwaarden. Dit schrijven geeft je de optie om alle relevante documenten door te sturen zodat kan bekeken worden of u de huurpremie mag ontvangen.

Deze sticker op de enveloppe zorgt voor een maximale herkenning van de belangrijke briefwisseling die automatisch naar je wordt toegestuurd.

Laatste nieuws >>

Isolatie- of verbouwpremie

Als huurder kan je enkele energiebesparende maatregelen uitvoeren, hoewel dit normaliter de taak is van de verhuurder. Vraag altijd eerst toestemming aan de verhuurder om deze maatregelen door te voeren (bv. dakisolatie, muurisolatie, energiezuinige ketel, ...). Hiervoor kan je ook een premie van Infrax aanvragen mits je isolatie voldoet aan de isolatiewaarde.

Deze isolatiepremies blijven behouden in 2018 en vanaf 2019 wordt hiervan een afbouw verwacht.

Bovendien is de Vlaamse verbeteringspremie ook mogelijk voor huurders als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Vraag concrete informatie aan je gemeentelijk woonloket. Je kan er zelfs rekenen op administratieve ondersteuning bij het aanvragen van de premies! Let op er zijn wijzigingen op til in het Vlaamse premielandschap. Zo zal vanaf juni 2019 deze premie wegvallen voor huurders! Meer informatie zal je binnenkort hier vinden bij het nieuws.

Toegankelijkheid

Als huurder kan je je huurwoning ook aanpassen aan je fysieke behoeften maar enkel als de verhuurder hierin heeft toegestemd. Als 65plusser kan je zelfs rekenen op een Vlaamse aanpassingspremie als je voldoet aan enkele voorwaarden. Vraag meer informatie aan je gemeentelijk woonloket. Je kan er zelfs rekenen op administratieve ondersteuning bij het aanvragen van de premies!

Nuttige links

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer