Nieuws

Nieuwe renovatiepremie 2019

2019-01-03

De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, nl. de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie, maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken.

De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992, en is dus 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd is in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen, premie-specifieke accenten. Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand.

Daarom heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 definitief de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019. De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.

De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan.Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie mogelijk, ofwel een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie.

In de loop van januari zullen via www.wonenvlaanderen.be/verbouwen alle nodige documenten en toelichtingen beschikbaar komen. Ook zal Wonen-Vlaanderen een mailadres openstellen voor specifieke vragen over de nieuwe regeling. Voor algemene vragen staan de diensten van 1700 ter beschikking.

Meer informatie vindt u in PDF iconde bijlage over de overkoepelende renovatiepremie

Dienst wonen, Stad Hasselt heeft voor hun inwoners de wetgeving geschematiseerd. Voor een persoonlijk advies of administratieve ondersteuning op maat kunnen de inwoners van Hasselt een afspraak maken bij dienst wonen via https://afspraak.hasselt.be/services of bel 011 23 90 06.

Bekijk het nieuwsoverzicht

© Woonwinkel Midden-Limburg | Disclaimer